W celu realizacji jakich inwestycji można ubiegać się o dotacje unijne w Katowicach?

Wpadłeś na doskonały pomysł biznesowy, jednak w dalszym ciągu nie udało Ci się wygospodarować odpowiednich środków w celu jego wdrożenia? A może prowadzisz już jakiś czas firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw i zamierzasz usprawnić procesy produkcyjne? Koniecznie powinieneś więc skorzystać z możliwości ubiegania się o dotacje unijne. Katowice to najlepsze miejsce dla inwestycji, zwłaszcza ze względu na swą dogodną lokalizację oraz sytuację gospodarczo-ekonomiczną województwa śląskiego. 

Kto może ubiegać się o fundusze europejskie w Katowicach?

Środki unijne są dedykowane przede wszystkim tym osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym, które planują poczynić inwestycje spójne z najważniejszymi założeniami osi priorytetowych Unii Europejskiej. W obecnej perspektywie finansowania 2014-2020 dotyczą one przede wszystkim:

1. Zielonych technologii – do tego obszaru zalicza się wszelkie działania w zakresie produkcji, które mają w założeniu przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Problem zanieczyszczonego powietrza jest ogromnie istotny zwłaszcza na Śląsku, gdzie niemal we wszystkich miastach aglomeracji stężenie pyłu zawieszonego znacząco przekracza dopuszczalne wskaźniki. Z tego też powodu w stosunkowo łatwy sposób można otrzymać pokaźną dotację unijną. Katowice nie są pod tym względem wyjątkiem;

2. Działalności B+R – komisja europejska ogromne środki budżetowe zaplanowała na wspomaganie inwestycji w obszarze badawczo-rozwojowym. Jeżeli więc w swojej działalności zamierzasz prowadzić badania nad nowoczesnymi technologiami produkcyjnymi, szanse na uzyskanie dofinansowania są bardzo duże. Stanie się tak zwłaszcza wówczas, jeżeli w ramach swojego przedsiębiorstwa planujesz stworzyć odrębny dział skupiony wokół aktywności B+R;

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – jednym z głównych założeń zawartych w Strategii Europa 2020 jest również wspieranie działań służących włączeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia i marginalizacji. Z tego też powodu po fundusze europejskie w Katowicach oraz innych śląskich miejscowościach mogą zgłaszać się osoby planujące założenie podmiotów ekonomii społecznej. Ich zadaniem jest integracja społeczno-zawodowa osób defaworyzowanych na rynku pracy poprzez kompleksową aktywizację. Warto więc rozważyć możliwość założenia takich przedsiębiorstw społecznych jak chociażby spółdzielnia socjalna, zakład aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej czy warsztat terapii zajęciowej. 

Fundusze europejskie Katowice

4. Promocja uczenia się przez całe życie – warto rozważyć także otwarcie działalności skupionej wokół działań edukacyjnych. Podmioty propagujące podnoszenie kwalifikacji w społecznościach lokalnych bez względu na wiek, są premiowane pod kątem możliwości otrzymania dotacji dla firm. Katowice zwłaszcza ze względu na atrakcyjne położenie są w stanie przyciągnąć osoby zarówno ze Śląska, jak i pozostałych województw, które będą chętnie uczestniczyć w tego typu aktywnościach jak szkolenia, zajęcia warsztatowe, sympozja czy konferencje. Warto więc zdecydować się na wdrożenie inicjatywy polegającej na rozpoczęciu działalności naukowo-szkoleniowej.

5. Promowanie zrównoważonego transportu – Unia Europejska ogromne fundusze w okresie programowania do 2020 roku przeznaczyła także na inwestycje w zakresie rozbudowy sieci transportowej. O dofinansowania unijne w Katowicach mogą więc z powodzeniem ubiegać się firmy działające w branżach przemysłu kolejowego, samochodowego, czy zajmujące się budową dróg, mostów czy innych elementów infrastruktury.

6. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego – fundusze europejskie w Katowicach stosunkowo łatwo można otrzymać także na realizację pomysłów związanych z promocją dziedzictwa kulturowego oraz jego ochroną. Pokaźne środki zostały zwłaszcza zaplanowane na digitalizację archiwalnych zasobów bibliotek oraz muzeów.

Dotacje unijne – Katowice promuje CSR

Można więc zauważyć, że dotacje unijne w Katowicach są skoncentrowane w ogromnym stopniu na promocji zrównoważonego rozwoju. Działalność gospodarcza zorientowana wyłącznie na generowanie zysków – z pominięciem celów społecznych – w obecnej perspektywie finansowania w zasadzie nie podlega już pod obszary dofinansowania. Idea CSR powinna więc zyskiwać na popularności pośród przedsiębiorców na Śląsku, którzy chcąc otrzymać dotację powinni zwracać uwagę na takie aspekty jak ochrona środowiska, unowocześnianie produkcji, wspieranie rozwoju społecznego czy przeciwdziałanie wykluczeniu. W ramach własnej działalności opłacalne z ich punktu widzenia powinno być również tworzenie komórek odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe. 

Złóż wniosek o dofinansowanie unijne w Katowicach

Nie czekaj zatem, aż inne firmy wyprzedzą Cię w walce o dotację ze środków Unii Europejskiej. Jak najszybciej przygotuj wszelkie wnioski aplikacyjne i zgłoś się do instytucji zajmującej się wsparciem w uzyskiwaniu wsparcia finansowego. Dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo zyska ogromną szansę na to, aby stać się konkurencyjne na rynku.

Więcej o dotacjach na badania i rozwój: http://rposlaskie.pl/urfy/rpo-wsl-1-2-badania-rozwoj-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach.html

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz