Dotacje unijne na własny warsztat samochodowy

W dzisiejszych czasach prawie każdy posiada własny samochód. Oznacza to, że serwisowanie tego typu pojazdów jest wymagane codziennie, praktycznie w każdym miejscu na świecie. Założenie własnego warsztatu samochodowego to jeden z najbardziej opłacalnych biznesów. Wszystkie branże związane z motoryzacją, takie jak usługi wulkanizacyjne czy myjnie, są bardzo zyskowną inwestycją.

Otworzenie własnego warsztatu wiąże się w wysokimi kosztami. Jednym z wyznaczników sukcesu naszego warsztatu będzie postawienie go w lokalizacji, dogodnej dla klientów. Musimy też zwrócić uwagę na to, aby w pobliżu nie było konkurencyjnych firm.

Pieniądze z Unii

Osoby, pragnące otworzyć własny biznes, często nie wiedzą skąd uzyskać pieniądze na realizację planów. Jeśli nie posiadają oszczędności i nie mają skąd czerpać obrotów, nie posiadają zdolności kredytowej i są mało atrakcyjnymi klientami dla banków. Dlatego najlepszym wyjściem, jest ubieganie się o dofinansowanie unijne. Aby starać się o pieniądze z Unii, należy zgłosić się do konkursu (wszystkie informacje i formularze można znaleźć na stronie: http://www.a1europe.pl/baza-wiedzy/do_pobrania).

W latach 2014-2020 pieniądze z dofinansowania przeznaczone zostaną głównie na promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Można skorzystać z programu „Oś Priorytetowa III – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”. W przypadku założenia własnego warsztatu samochodowego, powinniśmy skorzystać z inicjatywy „Wspierania tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług”.

Musimy jak najwcześniej ubiegać się o dofinansowanie, ponieważ terminy konkursów są bardzo ograniczone i ostateczne. Dlatego wszystkie niezbędne zezwolenia i dokumenty, musimy mieć przygotowane przed naborem wniosków. Dofinansowanie występuje w dwóch formach: pożyczki oraz dotacji. Pożyczka może być pobierana w ramach RPO lub programu JEREMIE.

dotacje na warsztat samochodowy

Priorytet 3c

Priorytet 3c ma na celu wprowadzenie do użytku codziennego innowacyjne i ulepszone produkty, jak też usługi, np. e-handel. Nowoczesne firmy mają większą szansę, na zaistnienie na rynku i późniejsze utrzymanie się na nim. Automatycznie wiąże się to ze zwiększeniem wydajności naszej pracy, możliwością rozwoju i zatrudnienia nowych pracowników.

Każda osoba, ubiegająca się o dotacje z projektu „Priorytet 3c”, będzie musiała udowodnić, że korzysta z nowoczesnych technologii i stworzy w swojej firmie nowe miejsca pracy. Warto też, aby przedstawiła pomysł, który wpłynie korzystnie na gospodarkę krajową.

Biznes plan to podstawa

Warto przygotować dobry biznesplan, w którego skonstruowaniu mogą pomóc nam eksperci od dotacji unijnych (oraz w pisaniu wniosków o dotacje). Oprócz własnych założeń, musimy mieć na uwadze wszystkie punkty załączone do wniosku aplikacyjnego – rozwiązane możemy przesyłać tylko drogą mailową.

Większe szanse na wsparcie finansowe mają firmy, które same zajmują się produkcją różnych materiałów, a dodatkowo świadczą inne usługi, takie jak np. informacyjno-komunikacyjne. Jeśli nasza firma będzie działa również w sieci, to automatycznie wzrastają jej szanse na dotację i pożyczkę z Unii.

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz