Jak zarządzać pracownikami efektywnie?

Skuteczne zarządzanie zespołem nie musi być trudne. Wiele zależy od umiejętności, jakimi może się pochwalić sam lider, nie da się jednak ukryć, że wcale nie mniejsze znaczenie ma świadomość tego, co wchodzi w skład zarządzania pracownikami i jakie zasady kierują tym procesem. Na szczęście, są to zasady uniwersalne, a choć często wcale nie zaskakują, ich przestrzeganie przynosi znakomite rezultaty.

Jak dbać o atmosferę w pracy? Gdy przedmiotem naszej analizy jest troska o to, aby w pracy panowała odpowiednia atmosfera, kluczowe znaczenie powinna mieć otwarta komunikacja w zespole. Lider powinien starać się, aby przeznaczone dla zespołu informacje oraz wydawane polecenia były nie tylko jasne, ale również konkretne. Musi też tworzyć przestrzeń pozwalającą pracownikom na wyrażanie swoich opinii.

Paradoksalnie, nie tylko nie generuje to konfliktów, ale nawet zapobiega ich powstawaniu, zdecydowana większość nieporozumień ma bowiem swoje źródło w niedomówieniach. Oczywiście, konieczne jest stworzenie warunków do otwartej komunikacji, nie ma bowiem o niej mowy, jeśli pracownik obawia się, że wyrażenie zdania odmiennego wywoła konflikt. Ciekawym rozwiązaniem jest prowadzenie indywidualnych rozmów z członkami zespołu po to, aby poznać ich odczucia w stosunku do miejsca pracy. Lider dowiaduje się, nad czym powinien popracować, pracownik zaś odnosi wrażenie, że rzeczywiście może kreować środowisko pracy.

Jak motywować pracowników? Motywacja pracowników może się odbywać na wiele sposobów, rozwiązaniem, które cieszy się szczególną popularnością z uwagi na swoją skuteczność jest jednak pochwała na forum. Dzieje się tak dlatego, że motywowana jest w tym momencie nie tylko chwalona osoba, ale również inni pracownicy znajdujący się w jej otoczeniu. Same nagrody warto zmieniać nie stroniąc również od nagród rzeczowych oraz finansowych. Z motywowaniem pracowników ściśle wiąże się kwestia związana z obietnicami i umiejętnością ich dotrzymywania. Okazuje się, że wielu liderów ma z tym problem, a lekceważenie własnych deklaracji odbija się szczególnie niekorzystanie na ich relacjach z pracownikami.

Rozczarowany zespół długo pamięta o nieprofesjonalnym traktowaniu, a co za tym idzie, kolejne próby zmotywowania obietnicą nagrody, są nieskuteczne. Jak komunikować i weryfikować obowiązki? Gdy lider zastanawia się nad zakresem odpowiedzialności swoich podwładnych, musi pamiętać o tym, że jasno określone obowiązki i wyznaczone cele będą działać na jego korzyść. Takie traktowanie pracowników w istotny sposób ułatwia im pracę. Co więcej, przyczynia się do tego, że samo rozliczanie pracowników z efektów ich pracy staje się mniej skomplikowane. Warto jednak pamiętać o dwóch błędach często popełnianych przez menedżerów.

Pierwszy wiąże się z ich skłonnością do samodzielnego wykonywania jak największej liczby obowiązków, drugi zaś dotyczy nadmiernej kontroli pracowników. W obu przypadkach podwładni czują się niedoceniani, a to nie ułatwia im pracy. Sztuka unikania błędów Istnieje przynajmniej kilka błędów często popełnianych przez menedżerów. Osoby młode, które debiutują na tym stanowisku, bardzo często dochodzą do wniosku, że nawiązując bliskie relacje z pracownikami, można lepiej ich motywować. Niestety, najczęściej wiąże się to przede wszystkim z utratą autorytetu, lepiej więc wystrzegać się tego błędu. Niebezpieczne jest też dążenie do osiągania wyników bez względu na okoliczności. Nie scala to zespołu, a ponieważ pracownicy postrzegają samych siebie jako trybiki zespołu, ich motywacja szybko spada.

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz