Podatniku, nie męcz się! Jeśli chcesz, urząd skarbowy wypełni PIT za Ciebie

Zbliża się koniec gorącego sezonu na PIT. Tylko nieliczni przesłali już swoje roczne zeznania podatkowe do właściwego urzędu skarbowego i mają ten nie do końca przyjemny obowiązek za sobą. Na tych, którzy nie wypełnili jeszcze swojego PIT-u czeka miła niespodzianka przygotowana przez resort finansów. Mianowicie 15 marca weszła w życie nowelizacja ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych, która daje sporej części podatników możliwość przerzucenia ciężaru wypełniania formularzy podatkowych na barki pracowników urzędów skarbowych.

Nowe druki PIT WZ i PIT OP są już dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i czekają na podatników, którzy zechcą skorzystać z wprowadzonych udogodnień. Druk PIT WZ to wniosek o rozliczenie PIT przez urząd skarbowy - czytamy na portalu https://www.pitax.pl/wniosek-o-rozliczenie-pit-przez-urzad-skarbowy/. Za jego pomocą można przesłać internetowo informacje o odliczeniach od dochodu lub podatku (np. o wysokości ulgi na dzieci, kwocie ulgi na cele rehabilitacyjne, o kosztach uzyskania przychodów czy KRS Organizacji Pożytku Publicznego, na rzecz której urząd przekaże w naszym imieniu 1% podatku). W oparciu o informacje otrzymane od pracodawców na formularzu PIT 11 lub organów rentowych, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz danych z wniosku PIT-WZ, urzędnik przygotuje zeznanie podatkowe. Wniosek PIT-OP to forma oświadczenia o chęci przekazania 1% podatku na cele statutowe wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Na podstawie tego oświadczenia i wpisanego numeru KRS, urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji kwotę 1% podatku.

Kto może wypełnić i przesłać do urzędu skarbowego nowy PIT?

Możesz złożyć PIT-WZ, jeśli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), uzyskujesz dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) oraz otrzymujesz PIT 11. Możesz rozliczać się sam, z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dziecko. Formularz PIT OP mogą wypełnić i złożyć we właściwym urzędzie skarbowym osoby, które pobierają świadczenia od organu rentowego (czyli otrzymują emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, nie uzyskują  dochodów z innych źródeł, rozliczają się indywidualnie oraz nie korzystają z  żadnej ulgi). Składając w urzędzie skarbowym wniosek OP, emeryci mogą przekazać 1% na cele wskazanej tam Organizacji Pożytku Publicznego.

Gdzie mogę zobaczyć przygotowany dla mnie PIT 37?

Urząd skarbowy rozliczy PIT 37, uwzględni  wybrane ulgi i w czasie do pięciu dni prześle na wskazany na druku PIT WZ adres e-mail informację o przygotowanym zeznaniu podatkowym wraz z kodem dostępu do niego. Wnioskujący o rozliczenie PIT przez urząd skarbowy  może go przyjąć i zaakceptować (wtedy rozliczenie PIT zostanie przyjęte i uznane za złożone) lub odrzucić ( w tym przypadku podatnik ma możliwość samodzielnego wypełnienia i przesłania PIT do właściwego urzędu). Jeśli do 2 maja, czyli ostatniego dnia na złożenie rocznego PIT podatnik nie wykona żadnego ruchu, zeznanie przygotowane przez urząd skarbowy zostanie przyjęte automatycznie. Podatnik ma zgodnie z zapisami ustawy  możliwość naniesienia zmian w swoim zeznaniu i złożenia  do urzędu skarbowego korekty PIT.

PITax.pl Łatwe podatki został wybrany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych jako najlepszy program do PIT dla użytkowników oraz organizacji pozarządowych zbierających 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz