Jeździsz bez OC? Sprawdź co Cię czeka!

Około 100 tys. kierowców nie wykupuje obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Gdy dojdzie do wypadku z ich winy, odszkodowanie za spowodowane szkody majątkowe lub osobowe będą musieli uiścić z własnej kieszeni.

Skala problemu

„Gazeta Wyborcza” informowała w lipcu 2017 roku, że w 2016 roku ponad 6 tys. kierowców zostało zatrzymanych przez Policję za jazdę bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. W sumie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystawił ponad 6,1 tys. wezwań o okazanie ubezpieczenia lub zapłacenia kary za jego brak. Warto podkreślić przy tym, że kierowca może zostać ukarany za brak OC lub przerwę w ubezpieczaniu samochodu nie tylko po kontroli policyjnej na drodze. UFG typuje kierowców do kontroli i także doprowadza do ukarania tych, którzy uchylają się od ubezpieczeniowego obowiązku.

Odpowiedzialność indywidualna kierowcy

Poruszając się nieubezpieczonym samochodem po drogach, trzeba wiedzieć, że jakikolwiek wypadek czy kolizja spowodowana przez kierowcę będzie mogła narazić go na wysokie koszty. Poszkodowani w zdarzeniach drogowych domagają się zgodnie z prawem różnych świadczeń, m.in. na likwidację szkód majątkowych i zadośćuczynienie szkodom osobowym. W skrajnych przypadkach można wypłacić nawet kilka milionów złotych odszkodowania. Takie wydatki u ubezpieczonych kierowców pokrywa firma ubezpieczeniowa, u której wykupili ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli jednak kierowca nie był ubezpieczony, to żądanie wypłaty odszkodowania skierowane będzie do firmy ubezpieczeniowej poszkodowanego, a stamtąd do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. On wypłaca stosowne świadczenia poszkodowanym, ale regresem będzie domagał się ich zwrotu od sprawcy wypadku - nieubezpieczonego kierowcy. Będzie on musiał z własnej kieszeni pokryć odszkodowania za szkody majątkowe lub osobowe.

Kary za brak OC

Do tego dochodzą kary finansowe za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Całkowite ignorowanie obowiązku ubezpieczenia pojazdu skutkować będzie nałożeniem na kierowcę kary w wysokości:

  • 4000 zł w przypadku samochodów osobowych,

  • 6000 zł w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów,

  • 670 zł w przypadku pozostałych pojazdów podlegających ubezpieczeniu OC oraz motocykli.

Tożsame kary nakładane są za przerwę w ciągłości ubezpieczenia OC powyżej 14 dni. W 2018 roku kary za brak OC będą wyższe i wyniosą odpowiednio 4200 zł, 6300 zł oraz 700 zł. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej była krótsza niż 14 dni, kara będzie niższa.Nie warto zatem ryzykować i wystawiać się na tak surowe kary, wystarczy sprawdzić w kalkulatorze OC/AC https://kalkulator.ubezpieczamy-auto.pl/kalkulator/oc-ac/ jakie są najbardziej atrakcyjne ceny  i wybrać tą która nas najbardziej interesuje. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzimy, ale i będziemy pewni, że kupiliśmy najlepsze ubezpieczenie spośród dostępnych.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz