Uzależnienia psychoaktywne

Jeśli chodzi o uzależnienia od środków psychoaktywnych należą one do najczęstszych i takich, które są najbardziej szkodliwe, gdy chodzi o wszelkie uzależnienia. Kategoria taka nie będzie dotyczyć innych uzależnień, które będą związane z czynnościami. Niewątpliwie uzależnienia psychoaktywne cechuje bardzo silna szkodliwość i niestety również powszechność. Zobacz więcej na: ukssmigiel.pl

Jak można je definiować?

Uzależnienia psychoaktywne to przede wszystkim zespół wszelkich zaburzeń fizjologicznych, umysłowych, które będą powstawać w momencie, gdy stale albo w formie okresowej przyjmuje się różnorakie środki psychoaktywne takie jaka alkohol, nikotyna, narkotyki, leki. Chodzi o różnego rodzaju chemiczne środki działające na nasz organizm. Cel jaki ma człowieka przyjmujący te środki to przede wszystkim budzenie w sobie określonej interakcji pomiędzy człowiekiem a tym jaką substancję spożywa i oczekiwanie, że dojdzie do zmian w funkcjonowaniu psychiki albo też uniknie się skutków abstynencji. 

Jeśli chodzi o substancje psychoaktywne mówi się o dwóch formach zależności. 
- zależność fizyczna to efekt włączenia środka chemicznego w proces przemiany materii i dalej również stopniowe przyzwyczajanie się do niego 
- zależność psychiczna to bardzo głęboka wewnętrzna siła, konieczność do tego, by określoną substancję przyjmować. 
uzależnienie psychoaktywne
Uzależnienie psychicznie nie we wszystkich przypadkach będzie związane z tym, że występują zależności fizyczne, natomiast zależność fizyczna, jeśli będzie się pojawiać to będzie również towarzyszyć tej zależności uzależnienie o psychicznym charakterze. Niektóre środki, które będą wywoływać ta zależność dalej będą również budować pewną zależność społeczną, która będzie powiązana z grupą osób konsumujących. Często z czasem używania takich substancji widać, żę między innymi zaczyna znacząco rosnąć tolerancja na taki środek, a to dalej sprawia, że będzie trzeba wprowadzać do organizmu coraz większe ilości, by uzyskać zadowalające efekty. 

Kiedy mówić o uzależnieniu?

Jeśli chodzi o uzależnienie od środków psychoaktywnych będzie można mówić o nim w momencie, gdy spełnione będą co najmniej trzy różne objawy określone poniżej. 
- pragnienie silne bądź poczucie przymusu przyjmowania 
- przekonanie subiektywne o tym, że spada kontrola nad spożywaniem danego środka 
- pojawianie się objawów odstawienia 
- używanie środka ze świadomością jego szkodliwości
- większa tolerancja, większe ilości
- zachowania zawężone wyłącznie do korzystania ze środa psychoaktywnego 
- zaniedbywanie najważniejszych sfer życia, pracy, rodziny 

Jakie środki uzależniają?

Podstawowe substancje uzależniające to alkohol, opoidy, przetwory konopii indyjskich, wszelkie środki nasenne i uspokajające, nikotyna, lotne rozpuszczalniki, kokaina, substancje stymulujące. Mogą one być stosowane albo w sposób doustny, wziewny, podskórny bądź też dożylny. Można także mówić o tym, że uzależnienie od różnych środków jest różne. Procentowo w przypadku alkoholu może być to jedynie kilka procent populacji, jeśli jedna chodzi o nikotynę może być to kilkadziesiąt procent. Warto także zauważyć, że do najbardziej szkodliwych uzależnień zalicza się właśnie alkoholizm i oczywiście również narkomanię.

Zobacz więcej na: farmakomania.pl 

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz